Main Image

Om Oss

AGRIPET

AgriPet leverer fôr og utstyr til hund, katt, gnager og øvrige kjæledyr, vi selger varer til etablerte forhandlere, distributører. Som forbruker kjøper du våre produkter hos Felleskjøpet, ledende zoo- og bransjebutikker, veterinærer.
 

Kvalitet


Tommy the Farmer består av norske råvarermed høy ernæringsmessig kvalitet. Råvarer og ferdigfôr (pellets) blir stadig testet med hensyntil næringsverdi. Når du velger Tommy theFarmer kan du være trygg på at du får etkvalitetsfôr som dekker dyras ernæringsmessigebehov, og som utvikles og forbedres itakt med ny viten.


 

Felleskjøpet – Norges størsteprodusent av fôr til dyr


Felleskjøpet har gjennom mer enn 100 år utviklet seg til en betydelig aktør innen fôrog næringsmiddelindustri i Norge. Utvikling og produksjon av kjæledyrfôr er derfor en hjertesak og et naturlig og viktig satsningsområde som det fokuseres sterkt på. En våkenstab med kunnskapsrike medarbeidere er dyktige til å ta signaler og tilbakemeldinger fra markedet slik at vi hele tiden ligger foran i kvalitet og utvikling av våre produkter.

 

Forskning og produktutvikling


Det satses betydelige midler på produktutvikling organisert gjennom Felleskjøpet Fôrutvikling AS som er Felleskjøpenes eget forsknings- og utviklingsselskap, og som har drevet forskning på fôr til husdyr og kjæledyr i snart 25 år. Gjennom vår FoU-virksomhet og nære kontakt med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, genereres en svært høy faglig kompetanse. Denne kunnskapen tas raskt i bruk slik at Tommy the Farmer til enhver tid er oppdatert med ny kunnskap.

 

Viktige alliansepartnere


Tommy the Farmer er utviklet i samarbeid med veterinær Kari Lutro og Marit Emilie Buseth. Veterinær Kari Lutro har spesialkompetanse og mer enn 25 års erfaring innen smådyr, deriblant kaniner og marsvin. Marit Emilie Buseth er leder i Norges Kaninforening, forfatter av Den Store Kaninboka, Rabbit Behaviour, Health and Care og anerkjent spesialist i hold av kaniner og helhetlig kunnskap om arten. Allianse-partnerne gir trygghet for at Tommy the Farmer til enhver tid er riktig sammensatt og at vi tar i bruk kunnskap, erfaringer, ny forskning og teknologi for å forbedre fôret kontinuerlig.


 

Produseres i Vaksdal

Tommy the Farmer produseres ved Felleskjøpets fabrikk i Vaksdal ved Bergen.
Avansert produksjonsteknologi, nøye kvalitetskontroll av råvarer og kort vei fra produksjon til marked gjør at vi til enhver tid kan garantere høy kvalitet og ferskhetsgrad på Tommy the Farmer.
 

Vi er

Morten Johansen

Morten Johansen

Divisjonssjef
Petter Aas

Petter Aas

Salgsansvarlig Mush
Per Erik Torgalsbøen

Per Erik Torgalsbøen

Selger
Øyvind Oll

Øyvind Oll

Selger
Ingelin Bringefeldt

Ingelin Bringefeldt

Selger
Per Killingmo

Per Killingmo

Forretningsutvikler
Rune Alvin Amundsen

Rune Alvin Amundsen

Innkjøpsansvarlig
Elin Gulbrandsen Nilsen

Elin Gulbrandsen Nilsen

markeds koordinator
Petter Steen

Petter Steen

Salgssjef
Maren Dahl

Maren Dahl

Kategoriansvarlig utstyr
Aril Frafjord

Aril Frafjord

Kategori ansvarlig fòr

Våre bidragsytere

Marit Emlie Buseth

Marit Emlie Buseth

Ekspert Kanin
Forfatter Marit Emilie Buseth har med kunnskap og engasjement bidratt til å øke kaniners velferd i inn og utland. Den store kaninboka har ikke bare gitt ny og lett forståelig informasjon til kanineiere og fagfolk, men også et stort kaninmiljø. FB-gruppa til boka gir råd og hjelp og er med på å spre informasjonen videre.

Buseth har i samarbeid med den veterinær Richard Saunders også gitt ut sin engelske versjon av boka, Rabbit Behaviour, Health and Care, samt bidratt i BSAVA Manual of Rabbit Medicine. Buseth er i tillegg kjent fra artikler i aviser og intervjuer på TV gjennom flere år.

Buseth gir foredrag i inn og utland. Hun er opptatt av å formidle en helhetlig forståelse av kaniners behov har forelest på etterutdanning av veterinærer, for studenter og Mattilsynet, hun holder kurs for dyrebutikker og klinikker, i tillegg til å hjelpe ulike foreninger, som Dyrebeskyttelsen, så de kan hjelpe flere kaniner.

Buseth opprettet og er leder i Norges Kaninforening.  De jobber for å bedre kaniners velferd gjennom å øke kompetansen hos ulike faginstanser og tilsyn, og er glade for å ha bidratt til Mattilsynets veiledning om kanin. Norges Kaninforening hjelper og omplasserer også kaniner i nød over hele landet, og er avhengig av medlemmer og støtte for å klare dette.
Kari Lutro

Kari Lutro

Veterinær
Veterinær Kari Lutro har spesialkompetanse og mer enn 25 års erfaring med kaniner, gnagere, fugler, ilder og reptiler. Veterinær Lutro er den eneste i Norge som utelukkende tar i mot denne dyregruppen, og det henvises pasienter til klinikken fra hele landet. Hun etterutdanner seg kontinuerlig på internasjonalt nivå for å kunne tilby oppdatert viten- og kunnskap. Slik kan dyret få den beste ekspertise innen veterinærmedisinen på dette fagfeltet.
Hun har i alle år fokusert ekstra mye på det helseforebyggende arbeidet.
Veterinær Lutro foreleser i inn- og utland. Å spre kunnskapsbasert informasjon og kompetanse anser hun som svært viktig som del av det forebyggende helsearbeidet. Slik arbeider hun kontinuerlig for å forebygge sykdom og bedre kaninens helse – og velferd i alle livets faser.
Hallgeir Sterten

Hallgeir Sterten

Ekspert ernæringsfysiologi
Forskning- og utviklingssjef, doktor i ernæringsfysiologi